Упутство

Регистрацијa новог корисника
(На почетној страни линк Регистрација)
Да би се регистровали као наш нови корисник од Вас се захтева да унесете:
обавезно:
 • Назив корисника,
 • Корисничко име (оно мора бити јединствено у систему),
 • Лозинку (коју потврђујете) и
 • E-mail адресу (она мора бити јединствена у систему)
опционо:
 • ЈМБГ,
 • ПИБ (само за правна лица) и
 • Телефон
Е-mail адреса је важна јер сајт са Вама комуницира преко ње.
На основу ових података, на дату e-mail адресу добијате код за валидацију (ПИН код који ће важити 24 часа)
а он Вам је неопходан податак приликом регистрације.
Свака промена е-mail адресе захтева нови ПИН код.

Пријаву на систем можете урадити ако сте већ регистровани корисник
(линк  Почетна страна)
Пријављујете се на систем уношењем:
 • Корисничког имена или е-маила и
 • Лозинке
Када сте пријављени на систем себи додељујете дозволе
(линк у менију  Дозволе за просторе)
Ви дефинишете које oбвезнике гледате и које просторе гледате.
За то је потребан било који рачун Обједињене наплате - на њему је податак!
За додавање нове дозволе потребно је да унесете:
 • Позив на број са рачуна Обједињене наплате (унети позив на број, без модела 97) и
 • ЈМБГ или ПИБ власника
Када сте пријављени на систем можете да:
 • Гледате своје рачуне и књиговодствене промене (ако сте доделили дозволе - претходни пасус)
  (линк у менију  Моји рачуни)
  (линк у менију  Књиговодствене промене)
  • У години коју изаберете,
  • За обвезника кога одаберете (ако сте их пријавили више),
  • За простор који одаберете (ако сте их пријавили више)
 • Гледате ваше бодове у плавој кућној рачунаљки (ако сте доделили дозволе - претходни пасус)
  (линк у менију  Плава кућна рачунаљка)
  • За обвезника кога одаберете (ако сте их пријавили више),
  • За простор који одаберете (ако сте их пријавили више)
 • Додајете нове дозволе и бришете постојеће
  (линк у менију  Дозволе за просторе)
 • Мењате лозинку
  (линк у менију  Промена лозинке)
 • Мењате своје податке
  (линк у менију  Мој профил)
  (Напомена променом е-маил адресе поново добијате ПИН код за валидацију и
  потребно је да га унесете (линк у менију  Верификација еМаил адресе) како би тај нови
  е-маил постао валидан)

Напомена:
Све додатне информације можете добити позивом Контакт центрa на телефон - 0800 222 021
Остале врсте корисника (Пружаоци услуга, Председници скупштине станара) додатне информације о својим опцијама
могу добити позивом Контакт центрa на телефон - 0800 222 021